Ga naar zoekveld

Vrucht van de Geest

vrijdag 12 oktober 2018

Galaten 5:22,23

Uit de Bijbel

De komende tien dagen herhalen we een serie meditaties van evangelist Jurjen ten Brinke voor je. Hij vertelt over de vrucht van de Geest…

Galaten 5:22,23 - Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Als je gelooft en mag vertrouwen dat de Heilige Geest ook in jouw hart wil wonen, zul je steeds meer op de Here Jezus gaan lijken. In Galaten 5:22 lees je over de vrucht van de Heilige Geest. Je zou dat een beschrijving van negen eigenschappen van Jezus kunnen noemen die in je leven steeds meer zichtbaar worden.

Er komt meer blijdschap in je leven, meer liefde, je wordt vriendelijker, geduldiger, zachtmoediger. Kortom, je gaat veranderen. Je gaat steeds meer lijken op Hem.

Jezus zegt: ‘Blijf in Mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.'

Je hoeft dus niet zelf keihard je best te doen om op Jezus te lijken: om vriendelijk, liefdevol en zachtmoedig te zijn. Nee, zegt de Bijbel: bid voor en werk aan een hechte relatie met Hem. Luister naar Zijn Woord. Reserveer elke dag tijd voor gebed. Geef Hem jouw liefde. Laat de Here Jezus het centrum van jouw leven zijn.

De vrucht van de Geest is dus niet iets wat jij zelf doet of verandert, maar het is Jezus zelf die jou verandert, doordat je dicht bij Hem bent, zoals een rank ook alleen maar vrucht kan dragen als deze verbonden is met de wijnstok.

Deel deze overdenking: