Ga naar zoekveld

Waar het verhaal van Ruth in de Bijbel begint...

vrijdag 10 september 2021

Ruth 1:1-5

Uit de Bijbel

Ruth 1:1-5 - In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Betlehem in Juda, om een tijdlang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Noömi, en zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon; het waren Efratieten uit Betlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Noömi, en zij bleef achter met haar twee zonen. Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Ruth. Nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon, en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. NBV

De komende vijf dagen bespreekt ds. Mirjam Kollenstaart-Muis met ons het leven van een bijzondere vrouw uit de Bijbel: Ruth. Zij was zeer trouw aan God en de mensen om haar heen. Wat weet je al over haar?

Deel deze overdenking: