Ga naar zoekveld

'Wat heb ik je misdaan?'

maandag 14 december 2020

Micha 6:2-4

Uit de Bijbel

Micha 6:2-4 - Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER, hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De HEER heeft een geschil met zijn volk, hij klaagt Israël aan: 'Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij! Ik heb je weggeleid, bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam om jullie voor te gaan.' NBV

Deel deze overdenking: