Ga naar zoekveld

Wat is echte vrede

zondag 12 maart 2023

Johannes 14:27

Uit de Bijbel

Johannes 14:27 - ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet’, Johannes 14:27.

De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Deel deze overdenking: