Ga naar zoekveld

Wees een smaakmaker!

woensdag 28 juni 2017

Matteüs 5:13

Zout der aarde

Jezus heeft ons geleerd dat Gods kinderen zich niet tot de laatste dag schuil moeten houden. Integendeel. Hij noemt ze het licht der wereld en het zout der aarde.

Gods kinderen kunnen ook nu al aan de schepping laten zien dat zij anders zijn. Door anders met die schepping om te gaan. Door de schepping te bewaren en niet te beheersen. Door het lijden van de tegenwoordige wereld en daarmee ook het lijden van de schepping te verlichten.

Deel deze overdenking: