Ga naar zoekveld

Wees eensgezind

woensdag 27 oktober 2021

Filippenzen 2:1,2

Uit de Bijbel

Filippenzen 2: 1,2 - Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. NBV

Wat een mooie les geeft Paulus ons hier mee. Je maakt hem niet gelukkig door méér toewijding, méér navolging. Je maakt hem gelukkig door eensgezind te zijn. Ben jij eensgezind, met de mensen om je heen?

Deel deze overdenking: