Ga naar zoekveld

Welke gave heb jij?

maandag 29 mei 2023

Romeinen 12:6

Uit de Bijbel

Romeinen 12:6 - We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken.

God wil wonen in je hart. Hij wil je gaven geven, ook in je gewone leven. Iedereen heeft dezelfde vruchten maar niet dezelfde gaven. In de tekst wordt bijvoorbeeld genoemd, de gave om te profeteren, bijstand te verlenen, te onderwijzen, te troosten, leiding te geven. Welke gave heb jij om God op een bijzondere manier te dienen?

Deel deze overdenking: