Ga naar zoekveld

Wie is de heilige Geest?

zondag 20 mei 2018

Johannes 14:15-17

Uit de Bijbel

Vandaag, op Eerste Pinksterdag, beginnen we met een gloednieuwe serie over de heilige Geest. Ds. Orlando Bottenbley denkt de komende vijf dagen met ons mee over de vraag: 'Wie is de heilige Geest?'. En waar in de Bijbel kunnen we hier iets meer over vinden?

Johannes 14:15-17 - Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Uit: Herziene Statenvertaling.

Is het niet prachtig dat de heilige Geest die, net als de Here Jezus, God is, tot in eeuwigheid bij ons blijft? Wat een rijkdom dat de Trooster altijd en in alle situaties bij ons maar ook in ons is. Dat geeft diepe en rijke troost.

Deel deze overdenking: