Ga naar zoekveld

Wij komen biddend voor U staan

woensdag 24 maart 2021

Matteüs 27:45,46

Uit de Bijbel

De lijdenstijd is geen fijne tijd. We denken na over het sterven en het lijden van Jezus. De keerzijde hiervan is dat we een God hebben die weet wat pijn, moeite en de nacht is. Hij is niet onbewogen, maar Hij leeft met je mee.

Matteüs 27:45,46 - En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? NBG ‘51

Matteüs 27:45,46 - Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ NBV

Deel deze overdenking: