Ga naar zoekveld

Zelfbeheersing

zondag 21 oktober 2018

Galaten 5:22,23

Uit de Bijbel

Galaten 5:22,23 - Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Spreuken 25:28 - Iemand zonder zelfbeheersing is als een stad waarvan de muur is geslecht.

God vraagt van ons dat we zelfbeheersing uitoefenen als het gaat om onze woorden, gedachten en gevoelens. Nee kunnen zeggen tegen verslaving, begeerte, agressie, egoïsme, eigenwaan, hoogmoed.

Zelfbeheersing houdt in dat wij onze gedachten richten op zaken die aanvaardbaar zijn voor God. ‘We maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen,’ is een bekend woord van Paulus.

Het is een voortdurend gevecht. Maar geen hopeloos gevecht. Je oude natuur is er nog wel en blijft het je af en toe moeilijk maken. Maar als je bij Jezus Christus hoort, mag je weten dat je eigen oude natuur al is veroordeeld en aan het kruis gespijkerd – met Jezus.

Als je bij Jezus Christus hoort, woont de Heilige Geest in je. En die Geest leidt je. Laat het aan Hem over. Je zult steeds sterker worden. De Geest is het geheim van de vrucht die in jou groeit.

Deel deze overdenking: