Ga naar zoekveld

Ziek zijn is anders met God

woensdag 17 mei 2017

Psalm 41:4

Als ik maar beter word!

Matteüs 6:21-23

‘Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.’ (vers 21)

Twaalf jaar was ze al ziek. Overal had ze naar hulp gezocht. Bij hoeveel dokters was ze al wel niet geweest! Alternatieve geneeswijzen had ze geprobeerd. Maar het had haar niets geholpen. Haar gezondheid ging steeds meer achteruit. Ze had er al haar geld aan uitgegeven.

Maar toen kwam Jezus in haar stad. Jezus, van wie verteld werd dat Hij mensen kon genezen. Hij was haar laatste hoop. Ze had zich door een grote menigte naar voren moeten dringen. Hij had haar niets eens gezien. Maar ze had het gewaagd. Ze hoefde Hem ook niet te spreken. Ze hoefde slechts de zoom van Zijn kleed aan te raken en werd genezen.

Een bekend verhaal uit de Bijbel. Ging het maar altijd zo. Dat alleen bij Jezus genezing te vinden was en bij anderen niet. Het zou heel duidelijk zijn. Helder. Eenvoudig. ‘Alleen Jezus geneest.’

Maar zo simpel is het niet.

We lezen in de Bijbel ook van tekenen en wonderen die door anderen werden gedaan. Toen Aäron voor de Farao in de naam van God wonderen deed, konden de Egyptische tovenaars deze wonderen ook verrichten. In het boek Handelingen lezen we over het werk van Simon de tovenaar. Jezus zelf is daar heel duidelijk over: “In de eindtijd zullen er valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten.” (Matteüs 24:24)

Het is een groot misverstand dat er buiten God om geen wonderen gebeuren. De wonderen zijn de wereld niet uit. Het is echt niet allemaal list en bedrog. Bedrieglijk is wel dat de naam van God er soms bij wordt vermeld. Men kan bijvoorbeeld spreken over goddelijke energie en Christuslicht.

Maar wat geeft het: als je maar genezen wordt! Het bezoek aan die man of vrouw hielp echt. Wat is er verkeerd aan? De methode mag dan verkeerd zijn en de bron verdacht, het resultaat is goed.

Waarom heeft Jezus ons er dan toch voor gewaarschuwd? Dat woord van Jezus spreekt duidelijke taal. Waarom zullen die valse messiassen en valse profeten zulke indrukwekkende wonderen doen? Om Gods uitverkorenen zo veel mogelijk te misleiden.

Misleiding is een woord dat Jezus in Matteüs 24 vaker in de mond neemt. Opzettelijke misleiding is strafbaar volgens het Nederlandse strafrecht. Maar niemand slaat acht op deze misleiding. Wie neemt deze woorden van Jezus werkelijk serieus?

Genezen mogen worden is fantastisch. Maar wees je er ook goed van bewust wie voor die genezing zorgt!

Vraag - Er is bij Jezus vergeving en genezing! Wat is het belangrijkste?

Deel deze overdenking: