Ga naar zoekveld

Zingen door tranen heen

maandag 3 april 2023

Romeinen 8:35

Uit de Bijbel

Romeinen 8:35-39 - Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om U worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Heel veel dingen, weten we niet. Maar we kunnen wel zingen, over iets wat boven de omstandigheden uit stijgt. Laten we zingen van God die zijn plan afmaakt. Zoals bij moeder op schoot, die zachtjes begint te zingen en je tranen stoppen.

Deel deze overdenking: