Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Psalm 42 is een prachtige psalm voor dorstige dagen

24 juni 2019 · Leestijd 2 min

Dorst. We weten allemaal wat dat is. Gelukkig leven we in een land waar altijd vers, stromend water uit de kraan komt. Maar toch kennen we vast wel dat moment waarop we niet voldoende te drinken bij ons hadden. Ook in het geestelijk leven kennen we soms droge periodes en dorst naar God. Tijden van een intens verlangen om dicht bij God te leven en meer van Hem te ervaren. Daar zingt deze prachtige psalm ook over. "Ja, mijn ziel dorst naar den Heer." Zingt u het mee?

Oude berijming

De woorden van deze psalm komen uit de oude berijming. Misschien bent u hiermee opgegroeid, misschien zegt u dit niet zoveel. Deze oude woorden worden al generaties lang in ons land gezongen. Bij Nederland Zingt willen we dit geluid dan ook zeker koesteren en laten horen. Er gaat nog altijd zoveel kracht uit van deze prachtige woorden.

Liedtekst

't Hijgend hert, der jacht ontkomen       
Schreeuwt niet sterker naar ’t genot
Van de frisse waterstromen
Dan mijn ziel verlangt naar God
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen
In Uw huis Uw Naam verhogen

O mijn ziel, wat buigt g' u neder       
Waartoe zijt g' in mij ontrust
Voed het oud vertrouwen weder
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk
Hoop op God, sla 't oog naar boven
Want ik zal Zijn Naam nog loven

Maar de Heer zal uitkomst geven       
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt
'k Zal in dit vertrouwen leven
En dat melden in mijn lied
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht
En mijn hart, wat mij moog' treffen
Tot den God mijns levens heffen

--:--