Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Terug in de tijd: Psalm 84 en Psalm 25

7 januari 2023 · Leestijd 2 min

Wat een prachtige beelden van ruim 30 jaar geleden in de Bovenkerk te Kampen! Psalm 84 en 25 werden er in 1993 vol overgave gezongen tijdens een uitzending van Nederland Zingt.

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

De Psalmen zijn tijdloos en worden al eeuwenlang op dezelfde manier gezongen. Dat blijkt ook weer uit deze beelden van eind vorige eeuw. Laat je bemoedigen door de nimmer aflatende kracht van Gods Woord!

Psalm 84 vers 1:

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om 's HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

Psalm 25 vers 6:

Wie heeft lust den HEER te vrezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal 't gezegend aard'rijk erven.

--:--