Ga naar zoekveld

Als alles duister is

donderdag 14 december 2017

Lied 'Als alles duister is'

'Het Licht der wereld'

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Maar, vraagt dominee Arie zich af: wie moet dat licht dan ontsteken? Het voor de hand liggende antwoord is Christus natuurlijk. Toch kun je het ook anders zien…

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.


Within our darkest night, you kindle the fire,

that never dies away, that never dies away.

Within our darkest night, you kindle the fire,

that never dies away, that never dies away.


Im dunkel uns’rer nacht, entzünde das Feuer,

das nie mehr erlischt, das niemahls mehr erlischt.

Im dunkel uns’rer nacht, entzünde das Feuer,

das nie mehr erlischt, das niemahls mehr erlischt.


Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Deel deze overdenking: