Ga naar zoekveld

Bevestig elkaar zoals Jezus ons bevestigt

donderdag 5 maart 2020

Efeziërs 1:4-6

Uit de Bijbel

Efeziërs 1:4-6 - In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. NBV

Deel deze overdenking: