Ga naar zoekveld

Blijdschap in de hemel

zaterdag 13 augustus 2022

Lucas 15:7,10

Uit de Bijbel

Lucas 15:7 - 'Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben' (NBV)

Lucas 15:10 - 'Zo, zeg Ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.’ (NBV)

In bovenstaande verzen lezen we dat er in de hemel feest is wanneer er iemand tot geloof komt. Vier je mee?

Deel deze overdenking: