Ga naar zoekveld

Dank eerst voor alle zegeningen...

maandag 20 april 2020

Efeziërs 1:15,16

Uit de Bijbel

De komende tijd gaan we overdenkingen uit 2017, 2018 en 2019 herhalen. Omdat we door het coronavirus extra voorzichtig willen zijn, nemen we momenteel geen nieuwe meditaties op. Deze week denken we samen met ds Orlando Bottenbley na over het gebed van Paulus in Efeziërs 1 en 3.

Efeziërs 1:15,16 - Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden.

Deel deze overdenking: