Ga naar zoekveld

De gaven van de heilige Geest

donderdag 24 mei 2018

1 Korintiërs 12:11, 1 Petrus 4:10

Uit de Bijbel

1 Korintiërs 12:11 - Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

Uit: NBV

1 Petrus 4:10 - Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

Uit: NBV

Weet jij al welke gaven en talenten God aan jou heeft gegeven?

Deel deze overdenking: