Ga naar zoekveld

De koningin van Sheba

vrijdag 19 augustus 2022

1 Koningen 10:1,9 en Lucas 11:31

Uit de Bijbel

1 Koningen 10:1,9 - * '(1) De roem van Salomo, die de naam van de HEER tot eer strekte, was tot de koningin van Seba doorgedrongen. Ze ging naar hem toe om hem met raadsels op de proef te stellen. (9) Geprezen zij de HEER, uw God, die zo veel behagen in u schept dat Hij u op de troon van Israël heeft gezet. Zijn liefde voor Israël is zo grenzeloos dat Hij u als koning heeft aangesteld om recht en gerechtigheid te handhaven.’* (NBV)

Lucas 11:31 - 'Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met de mensen van deze generatie opstaan en hen veroordelen, want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier zien jullie iemand die meer is dan Salomo!' (NBV)

De koningin van Sheba prees God na de wijze woorden van koning Salomo. God kwam haar raadsels en ongeloof te hulp. Hoe groot is Hij!

Deel deze overdenking: