Ga naar zoekveld

De sterre gaat stralen

maandag 11 december 2017

Filippenzen 2:14-16, Romeinen 13:12

'Komt, laten wij eren de Here der Heren'

Filippenzen 2:14-16 - Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat.

Romeinen 13:12 - De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.

Laat ieder het horen

dat eens werd geboren

de Redder der wereld

de Heer van ’t heelal

De engelen meldden,

in Efratha's velden

dat Hij werd geboren

in Bethlehems stal


Komt, laten wij eren

de Here der Heren

zo groot van ontferming

en van gena

Want Hij wil ons geven

dicht bij Hem te leven

De Heiland der Wereld

halleluja


In doeken gewonden

voor al onze zonden

ligt hier in een kribbe

het Godd'lijk Kind

De sterre gaat stralen

voor wie moe van ’t dwalen

bij 't wonder van Bethlehem

vrede vindt


Komt, laten wij eren

de Here der Heren

zo groot van ontferming

en van gena

Want Hij wil ons geven

dicht bij Hem te leven

De Heiland der Wereld

halleluja

Deel deze overdenking: