Ga naar zoekveld

De weg van een graankorrel

woensdag 5 april 2017

1 Korintiërs 15:38-41

Terug naar de natuur

Matteüs 6:27-34

‘Kijk eens naar de lelies.’ (vers 28)

De Bijbel roept ons op om te leren van de schepping. De schepping leert:

Dat God voor ons zorgt. ‘Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?’

Dat God ons leven leidt. Jezus gebruikt het voorbeeld van schapen. ‘Ik ben de goede herder. De goede herder roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.’

Dat Gods Woord heel belangrijk is. Gods Woord is als zaad. Wanneer mensen het woord van God niet belangrijk vinden, is hun leven als zaad dat op de weg valt. Mensen die andere dingen op de eerste plaats zetten, lijken op zaad dat op rotsgrond is gezaaid. Het groeit even, maar schiet geen wortel.

Dat het gaat om een vruchtbaar leven: Jezus vergelijkt zichzelf met een wijnstok. De ranken aan de wijnstok zijn wij. Ranken die geen vruchten dragen, worden weggehaald. Ranken die wel vruchten hebben, worden gesnoeid om nog meer vruchten te krijgen.

Waar het kwaad vandaan komt. De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.”

Dat sterven leven is. ‘Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.’

De schepping leert ons nog veel, veel meer.

Tip - Kijk en leer van de natuur. In de natuur neemt een plant de tijd om goed te wortelen en langzaam te groeien. Uiteindelijk komt de bloem naar buiten en wordt het zaad gemaakt voor het volgende jaar. Dat geldt in ons leven ook vaak voor goede relaties en mooie dingen. Deze tijd en rust maakt dingen veel dieper en mooier.

Deel deze overdenking: