Ga naar zoekveld

De zegen van Aaron

zondag 7 november 2021

Numeri 6: 24-26

Uit de Bijbel

Numeri 6: 24 - 26 - Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. NBV

God laat je niet zonder Zijn zegen op pad gaan. Hij laat zien: Ik ben bij je.

Deel deze overdenking: