Ga naar zoekveld

Een intieme relatie met God

zaterdag 8 april 2023

Psalm 84:9-10

Uit de Bijbel

Psalm 84:9-10 - HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jakob. God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

Wij weten van de gekomen Christus en de Heilige Geest. Vier keer bidt deze dichter heel dwingend. Hoor mijn gebed. Luister naar mij. zie naar me om. Sla op mij het oog. Ik zou het wat vriendelijker vragen maar deze dichter heeft een intieme relatie met God en neemt de vrijmoedigheid om wat er op zijn hart ligt, uit te spreken. Dit mogen wij ook doen. Heer, U bent mijn schild, zie naar me om, hoor mijn gebed.

Deel deze overdenking: