Ga naar zoekveld

'Er komt een vredige tijd, maar eerst wordt het donkerder'

dinsdag 10 december 2019

Micha 2:12,13

Uit de Bijbel

Profeet Micha mag Israël een belofte doen namens God. Welke dat is? Luister maar mee!

Micha 2:12,13 - Ik zal je bijeenbrengen, Jakob, je in je geheel bijeenbrengen. Ik zal verzamelen wat er van Israël over is, ik zal het verzamelen. Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van de mensen. Hij die een bres slaat gaat voorop, ze breken uit, ze trekken door de poort, ze gaan erdoor naar buiten. Hun koning gaat hun voor, de HEER gaat aan het hoofd. NBV

Deel deze overdenking: