Ga naar zoekveld

Geen plaats voor Hem

woensdag 6 november 2019

Lucas 2:1-7

Uit de Bijbel

Lucas 2:1-7 - In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. NBV

Wil je het Beloofde land met eigen ogen zien? Ga dan van 7 t/m 15 september 2020 met Nederland Zingt naar Israël, waar we samen met Jurjen ten Brinke het land zullen ontdekken en samen gaan zingen. https://portal.eo.nl/voor-jou/ledenreizen/nederland-zingt-in-israel/

Deel deze overdenking: