Ga naar zoekveld

Geestelijke groei op alle terreinen

donderdag 23 september 2021

Efeziërs 4:15

Uit de Bijbel

Efeziërs 4:15 - Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. NBV

Groeien in de kerk gaat vooral om kennis opbouwen over Jezus, nederig willen zijn en groeien in de relatie met God. Niet om aantallen.

Deel deze overdenking: