Ga naar zoekveld

Geloof

maandag 27 november 2017

Galaten 5:22,23

Uit de Bijbel

Galaten 5:22,23 - Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

'Geloof' wordt in andere bijbelvertalingen 'trouw' genoemd. Wat vind jij, is die vertaling eigenlijk niet beter? Het gaat hier om de eigenschappen betrouwbaarheid, loyaliteit, toewijding. Het slaat op iemand die nauwkeurig zijn taak uitvoert. Het beschrijft iemand die doet wat hij/zij heeft beloofd.

Het verwijst ook naar iemand die trouw blijft aan God en Zijn Woord, ongeacht de omstandigheden. Trouw aan God (geloof in God) uit zich in trouw op het gebied van relaties, in de omgang met geld en al het andere dat je is toevertrouwd. De Heilige Geest maakt ons tot stabiele mensen op wie je kunt vertrouwen.

Net als alle andere onderdelen van de vrucht van de Geest is ook dit een eigenschap die bij God in ultieme vorm te vinden is. God is trouw, getrouw, betrouwbaar.

Maar opnieuw is de boodschap: Hij wil ons maken zoals Hij.

Deel deze overdenking: