Ga naar zoekveld

Geloven is altijd blij zijn

woensdag 13 februari 2019

1 Tessalonicenzen 5:16

Uit de Bijbel

1 Tessalonicenzen 5:16 - 'Wees altijd verheugd' NBV

Filippenzen 4:4,5 - ‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.’ NBV

Deel deze overdenking: