Ga naar zoekveld

Geloven is geven

maandag 4 februari 2019

Romeinen 12:1

Uit de Bijbel

Johannes 3:16 - Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. NBV

Romeinen 12:1 - Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. NBV

Deel deze overdenking: