Ga naar zoekveld

Heere, maak mij Uwe wegen bekend

woensdag 14 februari 2018

Psalm 25:1-5

Uit de Bijbel

Vandaag begint de vastentijd. Leef naar het Paasfeest toe met bijzondere overdenkingen van Arie van der Veer. Hij bespreekt elke dag een lied. Vandaag, op Aswoensdag, zet hij Psalm 25 centraal.

Psalm 25:1-5 - Van David.

Tot U, HERE, hef ik mijn ziel op; mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden, laten mijn vijanden niet over mij juichen. Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd, beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak.

HERE, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag. NBG ‘51


Van David.

Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op u hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die u achteloos verraden.

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. NBV

Deel deze overdenking: