Ga naar zoekveld

Herkennen we elkaar straks in de hemel?

dinsdag 4 april 2017

Marcus 16:12

Zij herkenden Hem niet

Lucas 24:13-17

‘Nu werden hun ogen geopend en zij herkenden Hem.’ (vers 31)

De mensen hebben moeite om Jezus na Zijn opstanding te herkennen.

Maria van Magdala liep wanhopig door de graftuin. Het graf was leeg en het lichaam was verdwenen. Wat hadden de mensen gedaan? Toen kwam zij Jezus tegen. Ze herkende Hem niet. Zij dacht dat het de tuinman was. Pas toen Jezus haar bij de naam noemde, herkende zij Hem.

Op diezelfde avond herkennen de Emmaüsgangers Hem ook niet. Niet aan Zijn stem, niet aan Zijn gestalte. Ze hebben meer dan een uur met Jezus gewandeld en gesproken.

Een paar dagen later stond Jezus aan de oever van het meer van Galilea. Hij vroeg aan de discipelen die hadden gevist of ze iets gevangen hadden. Ook daar werd Hij niet herkend. Noch aan Zijn gestalte, noch aan Zijn stem. Ook dat is vreemd. Pas als zij op aanwijzing van een ‘vreemdeling’ aan wal hun netten vol vis hebben, gaat bij Petrus een lichtje op: was dit niet eens eerder gebeurd? Dan zegt hij: “Johannes, het is de Here!”

Was Jezus na Zijn opstanding dan zo veranderd? Hoe wisten zij toch dat Hij het was?

Maria herkende Hem toen Hij haar naam noemde. De Emmaüsgangers herkenden Hem toen Jezus het brood brak. Tomas herkende Hem aan Zijn littekens, Petrus aan het wonder.

Mensen herkennen Hem niet. Jezus laat Zich herkennen. Weet je wat je hiervan kunt leren?

De opstanding is een wonder dat ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Dat geldt ook voor het lichaam van Jezus. De opstanding brengt een andere werkelijkheid aan het licht. Een werkelijkheid die wij als eenvoudige mensen alleen maar kunnen geloven.

Over de Emmaüsgangers lees je dat hun ogen werden geopend. Dat is een gebed dat wij kunnen uitspreken: “Heer, open ook onze ogen.”

Ooit zullen wij Hem zien zoals Hij is.

Vraag - Ook christenen krijgen straks een nieuw lichaam. Als je dan de vraag stelt of je herkenbaar zult zijn in de hemel, is het misschien goed om deze geschiedenis erbij te betrekken.

Deel deze overdenking: