Ga naar zoekveld

Het derde uur

maandag 30 januari 2017

Marcus 15:25

Kruisig Hem

Lucas 23:13-26

‘Kruisig Hem!’ (vers 21)

Hoeveel mensen zullen op die vrijdag voor het paleis van Pontius Pilatus hebben gestaan? Het was nog vroeg. Toch moeten het er honderden zijn geweest. De hogepriesters en schriftgeleerden hadden die nacht vergaderd. Eindelijk was Jezus gevangengenomen. De aanklacht, maar ook het oordeel stonden voor hen allang vast: Jezus van Nazaret had Zich schuldig gemaakt aan godslastering. Deze man moest sterven.

Maar er was een probleem. Vandaag begonnen de Joodse feestdagen. Gedurende die periode mocht niemand ter dood worden gebracht. Gelukkig hadden de leiders daar iets op gevonden. De bezettende macht moest hen helpen. De Romeinen waren immers niet aan hun regels en wetten gebonden. De Romeinen pasten de kruisiging als doodstraf toe. Die straf was nog zwaarder dan de dood door steniging, zoals zij die kenden. Aan het kruis zou Jezus precies uitstralen wat zij van Hem dachten. Hij zou hangen tussen hemel en aarde. Een vervloekte.

Het was nu zaak om de Romeinse overheid zover te krijgen. Ze zouden de stadhouder Pontius Pilatus geen andere keuze laten. Iedereen en alles werd gemobiliseerd. Op naar het pretorium. Dit moest en zou de laatste dag voor deze godslasteraar worden. Pilatus probeerde er onderuit te komen. Hij voelde aan dat deze Jezus onschuldig was. De beschuldigingen zeiden hem niets. Hij dacht telkens: ‘Waarom zouden de Joden niet kiezen voor de dood van een andere landgenoot die veel gewelddadiger is dan deze Jezus?’ Om de menigte te imponeren en om ervoor te zorgen dat het volk medelijden met Jezus zou krijgen, liet hij Jezus geselen. Vervolgens toonde hij Hem bebloed en met een doornenkroon op zijn hoofd aan het volk. Maar voor de uitzinnige menigte stond maar één ding vast: Jezus moest ter dood gebracht worden. Ze eisten het volle pond. De zwaarste straf. Zijn dood aan het kruis. Hogepriesters en gerechtsdienaars waren de eersten die de fatale woorden scandeerden: ‘Kruisig Hem, kruisig Hem!’ En iedereen die daar was, deed mee.

Voor Pilatus moet het allemaal onbegrijpelijk zijn geweest. Nog maar een paar dagen geleden hadden zijn dienaren hem gerapporteerd hoe een uitzinnige menigte deze man op de Olijfberg had toegejuicht. En nu dit. Men eiste de ergste, de wreedste en meest afschuwelijke straf. Een straf die in de Romeinse wereld alleen de grootste misdadigers, slaven en vreemdelingen mochten ondergaan. Hoe groot moest de haat bij deze mensen zijn!

Christenen houden van het kruis. Toch ligt de oorsprong van het kruis niet in een liefdevolle hand die zich opent en het kruis als een kostbare schat laat zien. De oorsprong ligt niet in een open hand, maar bij gebalde vuisten. Bij mensen die schreeuwden: ‘Kruisig Hem!’

Opmerking: Sta vandaag eens stil bij het kruis.

Deel deze overdenking: