Ga naar zoekveld

Het gaat om God zelf

donderdag 16 februari 2017

Exodus 33

Een prachtig aanbod

Exodus 33:1-6

‘Ik zal een engel voor je uit sturen.’ (vers 2)

Stel je voor dat ons het aanbod werd gedaan dat Mozes tijdens de woestijnreis van God kreeg. Een engel zou ervoor gaan zorgen dat hij en zijn volk veilig in Kanaän zouden komen.

Je zou kunnen zeggen dat God een garantie gaf, een garantie voor blijvende welvaart. Een heerlijk leven in het land dat overvloeit van melk en honing.

Een heel aantrekkelijk aanbod. Wie wil er nu vrijwillig in armoede leven? Zeker als je jarenlang als slaaf in Egypte hebt gewoond. Daarom was dat aanbod best aantrekkelijk. Toch weigerde Mozes dit aanbod.

Waarom?

Omdat die engel in plaats van God zou meegaan. God zei: “Een engel zal voor jullie uitgaan. Het land komt gegarandeerd in jullie bezit. Maar het zal een toekomst zijn zonder Mij.” God was boos. Het volk had een afgodsbeeld gemaakt. Een gouden kalf. Men had behoefte aan een god die te zien was. Alle andere volkeren hadden dat immers ook!

Heb je God eigenlijk nog wel nodig als je zeker weet dat er op aarde een geweldige toekomst in het verschiet ligt? Volgens Mozes wel. Zonder God verder reizen, betekende voor hem: het leven doorgaan zonder vergeving. En waar geen vergeving is, is geen liefde. Want ‘de liefde bedekt,’ zegt Paulus. De liefde rekent het kwade niet toe. Alles verdraagt zij. Zo is de liefde van God.

God had al eerder met Mozes gesproken over de begeleiding van een engel. “Neem je voor hem in acht,” had God gezegd, “gehoorzaam hem zonder tegenspreken, want hij handelt in mijn naam en zou jullie je opstandigheid niet vergeven.”

Een leven in welvaart. Maar zonder God. Zonder liefde. Zonder vergeving. Mozes hoefde niet lang na te denken.

Het lijkt er veel op dat onze samenleving het aanbod van de engel wel heeft geaccepteerd. Zonder God trekken we verder. We hebben het goed. Natuurlijk zijn we ook voor liefde. Maar daar zullen we zelf wel voor zorgen.

“Bedankt God, voor Uw hulp in het verleden. We trekken verder.”

Jammer dat we geen Mozes als leider hebben. Want de wereld van nu heeft geen toekomst.

Vraag - Wil jij met God verder? Hoe vul je dat in?

Deel deze overdenking: