Ga naar zoekveld

Het kan snel gaan

donderdag 20 mei 2021

Hand. 17:1-4

Uit de Bijbel

Handelingen 17:1-4 - Via Amfipolis en Apollonia reisden ze naar Tessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe, en drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de Schrift toonde hij aan dat de messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. ‘Deze messias,’ zo zei hij, ‘is Jezus, die ik u nu verkondig.’ Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereerden, en een groot aantal vrouwen uit de hogere kringen. NBV

Als Paulus de tweede plek in Europa bezoekt, gebeuren er bijzondere dingen. In drie weken tijd komen er veel mensen tot geloof. Ze worden verrast door genade.

Wanneer ben jij het laatst verrast door Gods genade?

Deel deze overdenking: