Ga naar zoekveld

Het laatste uur

donderdag 8 november 2018

Matteüs 24:42

Alleen de Vader weet het

Matteüs 24:32-36

‘Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.’ (vers 36)

Engelen zijn door God geschapen. De Bijbel zegt dat zij over grote wijsheid beschikken. Maar ze zijn niet alwetend zoals God. Jezus vertelde dat zij ook de dag en het uur van Zijn wederkomst niet weten. Dat is opvallend, want engelen zijn toch dienstknechten van God die dag aan dag Gods wil uitvoeren?

Maar wat nog opvallender is, is dat Jezus Zichzelf in dit opzicht met de engelen vergelijkt. Ook Hij weet het niet! Het is leerzaam hoe de engelen, maar bovenal Gods Zoon daar op aarde mee omging.

In een lange toespraak heeft Hij Zijn discipelen veel verteld over wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Hij heeft verteld over de komende verwoesting van Jeruzalem. En echt niet in grote lijnen. Maar zo nauwkeurig als wij door Hem op de hoogte gebracht worden over die verwoesting en over de verdrukking die Gods volk te wachten staat, zo vaag blijft het tijdstip van de wederkomst van de Zoon des mensen. Niemand weet dat. De engelen niet. Maar ook Hijzelf niet.

Desondanks hebben de engelen hun werk altijd trouw gedaan. Van echte knechten mag je ook niets anders verwachten. Nog indrukwekkender is de houding van Christus. Hij aanvaardde vrijwillig dat Hij het ook niet wist. Vol vertrouwen leerde Hij Zijn discipelen over hoe de toekomst eruit zou zien en wat God in de toekomst ging doen. Wat Zijn taak ook in dit alles zou zijn. Ook al wist Hij de dag en het uur niet…

Daar kun je heel veel van leren. Wij willen alles eerst precies weten. Wij menen ook vaak van alles te weten. En als wij dan niet alles weten, willen we het daarom ook niet geloven.

Jezus roept ons op toch vooral waakzaam te zijn. “Waakt en bidt,” zei Hij. Stop met rekenen en berekenen. Ineens zal Ik er zijn. Toch onverwachts.

Op school leerden we vroeger het verschil al tussen onverwacht en onverwachts. Onverwacht is niet voorzien. Onverwachts is plotseling.

Jezus leerde dat Hij onverwachts zal komen, maar waarschuwt ons ervoor dat dit onverwacht zou zijn. Want ook al zullen wij de dag en het uur nooit weten, wat wij weten, is al meer dan genoeg. Genoeg om als trouwe dienstknechten door te gaan, totdat Hij er zal zijn.

Vraag - Hoe komt het toch dat er elke keer weer opnieuw mensen aan het rekenen slaan?

Deel deze overdenking: