Ga naar zoekveld

Het visioen

zondag 16 augustus 2020

Daniël 2:19-25,28,45

Uit de Bijbel

Daniël 2:19-25 - Het mysterie werd aan Daniël onthuld in een nachtelijk visioen. Daarop prees hij de God van de hemel. Hij zei: 'Geprezen zij de naam van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hij bezit wijsheid en kracht. Hij verandert tijd en uren, hij zet koningen af en stelt koningen aan, hij geeft de wijzen hun wijsheid, en de verstandigen hun kennis. Hij onthult diepe, verborgen dingen, hij weet wat in duister is gehuld, en het licht woont bij hem. U, God van mijn voorouders, loof ik en roem ik, want u hebt mij wijsheid en kracht geschonken, en mij onthuld wat wij u hebben afgesmeekt, u hebt ons laten weten wat de koning verontrust.' Toen ging Daniël naar Arjoch, die van de koning opdracht had gekregen de wijzen van Babylonië ter dood te brengen. Hij ging naar hem toe en zei: 'Breng de wijzen van Babylonië niet ter dood. Leid mij voor de koning. Ik zal de droom van de koning duiden.' Arjoch leidde Daniël zo snel hij kon voor de koning en zei tegen hem: 'Ik heb onder de Judese ballingen iemand gevonden die de droom van de koning kan uitleggen.'

Daniël 2:28 - Maar er is een God in de hemel die mysteries onthult. Hij heeft koning Nebukadnessar laten weten wat er aan het einde van de tijd zal gebeuren.

Daniël 2:45 - 'De grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst te gebeuren gaat. De droom is waar, en de uitleg betrouwbaar.'

Deel deze overdenking: