Ga naar zoekveld

Ik ben met jullie alle dagen

donderdag 16 april 2020

Matteüs 28:20; Openbaring 7:3

Uit de Bijbel

Matteüs 28:20 - '[…] En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' NBV

Openbaring 7:3 - 'Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.' NBV

Deel deze overdenking: