Ga naar zoekveld

Ik weet wel waar je woont

vrijdag 21 april 2017

Openbaring 2:13

God ziet alles!

Psalm 139

‘Hoe zou ik aan Uw aandacht ontsnappen?’ (vers 7)

“God ziet en weet alles.” Er zijn nogal wat mensen die hiermee in hun jeugd zijn bedreigd. De alwetendheid van God is vaak een wapen geweest in de handen van strenge opvoeders die hun kinderen voor het kwade wilden bewaren.

Er zijn mensen die alleen daarom al met het christelijk geloof gebroken hebben. Het enige wat zij van vroeger onthouden hebben, is dat God de grote boeman is. God die nooit eens een oogje dichtknijpt. Ze horen het hun ouders nog zeggen: “Er is er één in de hemel, die alles ziet.”

Anderen hebben niet met het geloof gebroken. Maar het beeld dat zij van God hebben, is een God die streng en rechtvaardig is. God oordeelt over de zonde. En als je niet bekeerd wordt, dan kom je voor eeuwig in de hel. Angst voor de eeuwigheid beheerst hun leven.

God die alles ziet en weet. Is er reden om bang te zijn? Wie is Hij die alles ziet en hoort?

In Psalm 139 worden in dichterlijke bewoordingen de alwetendheid en alomtegenwoordigheid van God beschreven. Inderdaad, je kunt niet voor Hem vluchten. Niet aan Zijn aandacht ontsnappen. God omsluit ons van achteren en van voren. Er is geen woord op onze tong of gedachte in ons hart die Hij niet kent.

Toch is deze psalm voor ontzettend veel mensen tot troost geweest. Nog altijd is deze psalm heel populair. Want er staat meer. Er staat ook van die God beschreven: ‘Hij legt Zijn hand op mij.’

Je leest niet van een opgestoken vinger, ook niet van gebalde vuisten. Integendeel: God legt Zijn hand op mensen die Hij door en door kent, van wie Hij alles weet. Hun goede, maar ook hun slechte kanten. Desondanks trekt Hij Zijn hand niet van ons af. Het is de hand van Hem die alles gemaakt heeft. En dat is de hand van een groot en almachtig God. Maar het is ook de hand van God die Zijn Zoon gegeven heeft om een verloren wereld te redden. De Zoon die Zijn hand legde op melaatse mensen. Van wie de handen doorboord werden om gekruisigd te worden.

Dat God de zonden serieus neemt, was aan dat kruis te zien. Maar tegelijkertijd is aan dat kruis, aan die handen te zien hoe groot Zijn liefde is. Psalm 139 is geen psalm om bang van te worden, maar wel om heel klein onder te zijn.

Gebed - Here God, wij kunnen niet zonder Uw oordelende blik, maar ook niet zonder Uw milde en weldadige liefde. Wees aanwezig met Uw nietsontziende oordeel en Uw allesvergevende liefde.

Deel deze overdenking: