Ga naar zoekveld

Is alles zinloos?

dinsdag 28 maart 2023

Romeinen 8:20

Uit de Bijbel

Romeinen 8:20 - Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop.

Sommige dingen zijn zinloos, sterker nog, het is een ramp. Er is er één die ons terzijde staat en ons bij de hand neemt en ons wil leiden door de ellendige tijd. Gelukkig dat God het laatste woord heeft, het goede met ons voorheeft, ons leven wil geven.

Wat is voor jou iets waar je best over mag klagen, iets wat zinloos is, en wat je niet altijd maar alleen hoeft te dragen?

Deel deze overdenking: