Ga naar zoekveld

Jezus' liefde gaat verder

woensdag 15 februari 2017

Johannes 13:1

Jezus ten voeten uit

Johannes 13: 1-15

‘Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.’ (vers 15)

Drie evangelisten vertellen ons dat Jezus op de laatste avond van Zijn leven op aarde het avondmaal heeft ingesteld. Dat deed Hij tijdens de Pesach-viering. Johannes kiest ervoor om ons een ander verhaal te vertellen. Iets wat ook op die laatste avond gebeurde. Hij schrijft over Jezus die de voeten van Zijn discipelen waste.

Jezus ten voeten uit.

Het is een opvallende keuze. Dat alleen al doet vermoeden dat het in de ogen van Johannes om veel meer ging dan een vast ritueel in die tijd. Voordat je naar een feest ging, waste je je thuis en deed je schone kleren aan. Je ging dus ook met schone voeten de deur uit. Maar ja, buiten liep je weer door vuil en stof. Daarom werden bij de feestzaal nog even je voeten gewassen. Meestal moest je dat zelf doen. Bij rijke mensen werden je voeten door iemand anders gewassen.

Die laatste avond deed Jezus het. Onverwacht en tegen de regels. Voeten wassen was geen taak voor rabbi’s. Je hoort het Johannes vertellen: ‘Voordat we in de gaten hadden wat er gebeurde, deed Hij Zijn kleren uit. Hij deed een linnen doek voor. Goot water in een waskom. En Hij heeft ons allemaal de voeten gewassen. Als een slaaf kroop Hij op Zijn knieën over de grond. Petrus protesteerde. Maar wij waren met stomheid geslagen.’ Johannes vertelt het heel gedetailleerd. Dit tafereel zal hij nooit vergeten. Hij koos er bewust voor om te schrijven over de voetwassing.

Johannes vond het een schokkende gebeurtenis. En dat was het ook. In de kerk leren we dat we op onze knieën moeten voor God. Dit was de omgekeerde wereld. Gods Zoon die op Zijn knieën gaat voor óns.

Later begreep hij Jezus’ woorden nog beter. Jezus had toen ook gezegd: “Ik heb een voorbeeld gegeven.” Voorbeelden worden niet alleen gegeven om iets na te doen, maar ook om iets uit te leggen. En het ging toen vooral om dat laatste. Nog steeds hadden de discipelen onvoldoende in de gaten wie Jezus was en wat Hij ging doen. Wel, dit was Hij. Jezus ten voeten uit. Zoals Paulus later schrijft: ‘Hij nam de gestalte van een slaaf aan en werd gelijk aan een mens. En als mens heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis.’

Jezus is gekomen om te mensheid te dienen. Hij wil ons reinigen van al onze zonden. De gebeurtenis op die laatste avond was Jezus ten voeten uit.

Lied - ‘Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn.’ (Opwekking 378)

Deel deze overdenking: