Ga naar zoekveld

Jezus zag hem

dinsdag 26 november 2019

Johannes 5:2-9

Uit de Bijbel

Johannes 5:2-9 - In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u gezond worden?’ De zieke antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.’ Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. NBV

Wil je ook enkele mooie plekken zien in Israël? Ga dan van 7 t/m 15 september 2020 met Nederland Zingt naar Israël! https://portal.eo.nl/voor-jou/ledenreizen/nederland-zingt-in-israel/

Deel deze overdenking: