Ga naar zoekveld

Jozef heeft veel moeite met het nieuws

maandag 23 december 2019

Matteüs 1:18,19

Uit de Bijbel

Matteüs 1:18,19 - De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. NBV

Deel deze overdenking: