Ga naar zoekveld

Leren kijken

donderdag 27 juli 2017

Matteüs 11:2,3

Uit de Bijbel

Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: 'Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?' (Matteüs 11:2,3)

Het antwoord van Jezus is zeer leerzaam. Hij verwijst naar het Woord van God. Daarin staat alles over Hem geschreven.

Deel deze overdenking: