Ga naar zoekveld

Leven als een open boek

zondag 23 mei 2021

1 Thess. 1:8-10

Uit de Bijbel

1 Thess. 1: 8-10 - Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaje verspreid, uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen; iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren – om hem, de levende en ware God, te dienen en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel. NBV

De christenen uit Thessalonicenzen leven hun geloof als een open boek, iedereen sprak erover op een positieve manier. Inspirerend!

Deel deze overdenking: