Ga naar zoekveld

Leven in Gods hand

dinsdag 30 oktober 2018

Psalm 31:16

Mijn tijden zijn in Uw handen

Psalm 31

‘In Uw hand liggen mijn lot en leven..’(vers 16)

Hoe kwetsbaar is ons leven! Het kan van het ene op het andere moment totaal veranderen.

Koning David is een man geweest die heel wat successen behaalde. Hij was het die de reus Goliat versloeg. Als generaal was hij populairder dan zijn koning Saul. En hoeveel vijanden heeft hij als koning niet verslagen?! Maar David kende ook andere tijden. In psalm 31 komen we een zwaar aangevochten mens tegen. Je leest van vijanden en vervolgers, van angst en zwakte, van schuldbesef en geestelijke verlatenheid. Veel sombere woorden dus. Maar David schrijft ook iets anders. Want ondanks al die negatieve ervaringen, ondanks het feit dat zijn ogen gezwollen zijn van verdriet, belijdt hij zijn geloof en vertrouwen: ‘mijn tijden zijn in Uw hand.’ Hij weet dat de wurgende greep van de dood geen vat op hem heeft. Het is de beschermende hand van God die hem vasthoudt.

Mijn tijden – in Uw hand. In het Hebreeuws zijn het maar twee woorden.

Mijn tijden – let op het meervoud! Tijden, dat wil zeggen: je hele leven met alle wisselingen daarin. Alle tijden vanaf de geboorte tot en met het sterven. Goede en slechte tijden. Tijden van vreugde en tijden van verdriet. Al die tijden, zo gelooft David, zijn in Gods hand.

Bijbelschrijvers gebruiken graag het beeld van de hand van God. Bij de hand van God denken zij aan de macht van God. Als Gods hand je draagt, dan kan je nauwelijks iets gebeuren. En als je in de hand van God bent, dan ben je voor altijd veilig.

Dat wil niet zeggen dat er niets kan gebeuren. In deze psalm gaat het juist over hoeveel ellende een mens kan meemaken. Wat kunnen mensen je allemaal niet aandoen! Welke verschrikkelijke ziekten kunnen een mens allemaal niet treffen. Het wordt in deze psalm allemaal benoemd en niet verzwegen. Maar toch! Toch gelooft David dat al die gebeurtenissen de tijden van zijn leven uiteindelijk niet bepalen. Wij zijn niet aan onszelf overgelaten. Of aan de ander. Of aan het noodlot. Wij zijn geborgen in Gods handpalm.

Let op: Mijn tijden zijn in Gods hand. Dat wil niet zeggen dat een mens die hand altijd voelt en beleeft. Ook David was het zicht op God soms kwijt. Toch bleef Hij het zeggen: “Mijn tijden zijn in Uw hand.” Dat is geloven. Door alle strijd en aanvechting heen!

Deel deze overdenking: