Ga naar zoekveld

Looft God die zegent al wat leeft

maandag 15 maart 2021

Numeri 6:22-27

Uit de Bijbel

Ds. van der Veer bespreekt de zegen die hij vaak op zondag aan de mensen meegeeft: 'De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig'. Hieruit kunnen we concluderen dat God met liefde naar ons kijkt. Jezus heeft verlatenheid ondervonden om ons Zijn gezicht te kunnen laten zien. Wat betekent het voor u dat Hij dit gedaan heeft?

Numeri 6:22-27 - De HERE nu sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de Israëlieten zegenen: De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen. NBG '51

Numeri 6:22-27 - De HEER zei tegen Mozes: 'Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: "Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven." Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen.' NBV

Deel deze overdenking: