Ga naar zoekveld

Luister alleen naar Hem

maandag 8 juli 2019

Nehemia 6:6-9

Uit de Bijbel

Nehemia 6:6-9 - 'Onder de bevolking gaat het verhaal - en Gesem bevestigt het - dat u met de Joden een opstand voorbereidt en dat u daarom de muur opbouwt. Volgens dezelfde bron zou u hun koning willen worden en laat u zelfs profeten optreden die, met een verwijzing naar u, in Jeruzalem verkondigen dat Juda een koning heeft! Welnu, zoiets zal ook de koning ter ore komen. Laten wij daarom toch eens overleggen.'

Ik stuurde hem het volgende antwoord: 'Wat u beweert is onjuist. U bedenkt het allemaal zelf!' Ze waren er allemaal op uit ons bang te maken, zodat we het werk zouden opgeven en er niets meer gebeuren zou. Maar ik pakte het werk juist voortvarend aan. NBV

Deel deze overdenking: