Ga naar zoekveld

Meer dan overwinnaars

dinsdag 4 april 2023

Romeinen 8:37

Uit de Bijbel

Romeinen 8:37 - Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen.

Als je doordenkt over de zin, wij zegevieren glansrijk oftewel, we zijn 'meer dan overwinnaars'. Dan betekent het dat we altijd winnen. Zijn overwinning is mijn overwinning. Jezus heeft de dood overwonnen en dat pakt niemand je meer af. Niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus.

Deel deze overdenking: