Ga naar zoekveld

Onberispelijke kinderen

zondag 22 mei 2022

Filippenzen 2:15

Uit de Bijbel

Filippenzen 2:15 - Opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. (NBV)

We worden opgeroepen om niet mee te gaan in mopperen en onenigheden, maar juist te leven vanuit een dienstbare en onberispelijke houding. Kortom: sta op en schitter! Hoe schitter jij vandaag?

Deel deze overdenking: